Offsettrykk på rull er all annen trykkteknologi overlegen

Det betyr for deg lavere priser - uten at det går ut over kvaliteten på noen måte.
Vi har vi avanserte trykkmaskiner - vår hovedpresse er en av verdens raskeste.
Plateskift, vask og innstillinger går helautomatisk.

Det betyr at vi i dag konkurrerer på langt mindre opplag enn
hva man tradisjonelt forbinder med et rulloffset trykkeri.

Ålgård Offset er Norges største trykksaksprodusent med 500 millioner trykksaker pr. år.
Vi er likevel konkurransedyktige på opplag ned i 2000!

Vi trykker 160.000 16-sidige A4 brosjyrer i timen! Vår planoutlegger produserer
«ark fra rull» 60.000 ark i timen mot 15.000 i vanlig arkoffset.