Salg / Administrasjon

Adm. Direktør
Gaute Jakobsen
901 65 032
Konsernsjef
Paul Bjarte Løyning
51 61 15 02 - 911 13 184
Styreleder
Tom B. Norland
51 61 15 01 - 908 54 725
Grafisk Konsulent
Morten Larsen Stople
911 13 116
Grafisk Konsulent
Hallgeir Løkken
908 38 846
Grafisk konsulent
Åge Helland
901 21 797
Grafisk konsulent SVERIGE
Lena Paakkinen
+46 (0) 706 00 4045
Produksjonssjef
Erich Fjellanger
51 61 15 04 - 905 40 839
Prosjektleder
Andreas Lande
51 61 15 14
Personal / Regnskap
Aina K. Espeland
51 61 15 06
Transportkoordinator
Annette Gjesdal
51 61 15 00

Drift

Trykkerisjef
Tom Undheim
51 61 15 11 - 922 33 755
Avdelingsleder Ferdiggjøring
Tim Ronny Andersen
916 60 001
Avdelingsleder Lager
Stein Morten Jensen
51 61 15 19

Prepress - prepress@a-o.no

AVDELINGSLEDER FØRTRYKK
Emilia Haugland
51 61 15 15
Mediegrafiker
Jarle Thorbjørnsen
51 61 15 09
Mediegrafiker
Tonje Idland
51 61 15 16
Lærling
Raymond Gravdal
51 61 15 17