Salg / Administrasjon

Adm. Direktør
Paul Bjarte Løyning
51 61 15 02 - 911 13 184
Konsernsjef
Tom B. Norland
51 61 15 01 - 908 54 725
Grafisk Konsulent
Morten Larsen Stople
911 13 116
Grafisk Konsulent
Hallgeir Løkken
908 38 846
Produksjonssjef
Erich Fjellanger
51 61 15 04 - 905 40 839
Prosjektleder
Andreas Lande
51 61 15 14
Personal / Regnskap
Aina K. Espeland
51 61 15 06 - 994 56 065
Transportkoordinator
Annette Gjesdal
51 61 15 00

Drift

Driftssjef
Gaute Jakobsen
901 65 032
Trykkerisjef
Tom Undheim
51 61 15 11 - 922 33 755
Avdelingsleder Ferdiggjøring
Tim Ronny Andersen
51 61 15 03
Avdelingsleder Lager
Stein Morten Jensen
51 61 15 19

Prepress - prepress@a-o.no

Prepressleder
Jarle Thorbjørnsen
51 61 15 09
Mediegrafiker
Emilia Haugland
PERMISJON
Mediegrafiker
Camilla Bøe
PERMISJON
Mediegrafiker
Ellen Therese Hein
51 61 15 17