Salg / Administrasjon

Adm. Direktør
Paul Bjarte Løyning
51 61 15 02 - 911 13 184
Konsernsjef
Tom B. Norland
51 61 15 01 - 908 54 725
Grafisk Konsulent
Morten Larsen Stople
911 13 116
Grafisk Konsulent
Hallgeir Løkken
908 38 846
Grafisk konsulent
Åge Helland
901 21 797
Produksjonssjef
Erich Fjellanger
51 61 15 04 - 905 40 839
Prosjektleder
Andreas Lande
51 61 15 14
Personal / Regnskap
Aina K. Espeland
51 61 15 06
Transportkoordinator
Annette Gjesdal
51 61 15 00

Drift

Driftssjef
Gaute Jakobsen
901 65 032
Trykkerisjef
Tom Undheim
51 61 15 11 - 922 33 755
Avdelingsleder Ferdiggjøring
Tim Ronny Andersen
916 60 001
Avdelingsleder Lager
Stein Morten Jensen
51 61 15 19

Prepress - prepress@a-o.no

Prepressleder
Jarle Thorbjørnsen
51 61 15 09
Kreativ Leder
Emilia Haugland
51 61 15 15
Mediegrafiker
Ellen Therese Hein
51 61 15 17
Mediegrafiker
Tonje Idland
51 61 15 16