Skip to content

Miljø

Ålgård Offset tar miljøet på alvor!

Vårt trykkeri er svanemerket og vi er med i Grønt Punkt Norge.
Våre rutiner og arbeidsoperasjoner inkluderer alltid miljøhensyn.
 

      SVANEMERKET

Som Svanemerket bedrift innfrir vi en rekke miljømessige forpliktelser. Det innebærer bla.a. at vi kun anvender papir fra bærekraftig skogbruk, godkjente trykkfarger og rensemidler og at eventuelle underleverandører oppfyller våre miljøkrav.

      GRØNT PUNKT NORGE AS

Grønt Punkt Norge AS (GPN) drifter returordninger for emballasje slik at dette går til gjenvinning og nye produkter. Som godkjent medlemsbedrift forplikter  vi oss til å følge de retningslinjene som er lagt opp av hensyn til behandling av restavfall. Vi vet at all brukt emballasje og avkapp fra vår trykkerivirksomhet går til gjenvinning og ny produksjon

      TRYKT I NORGE

Som kunde hos Ålgård Offset kan du bruke merket Trykt i Norge for å vise at trykksakene dine er kortreist og produsert på en miljømessig skånsom måte. Trykt i Norge er utviklet av Norsk Industri – Grafisk Bransjeforening, og kan kun brukes av deres medlemmer.

      PEFC

Sertifiseringen innebærer at vi skal kunne dokumentere bruken av rett sertifisert papir internt i produksjonen vår.  PEFC er skogindustriens eget sertifiseringssystem, og er med på å fremme miljømessig, sosialt og økonomisk forsvarlig drift av skogbrukene. Det er også en sporbarhetssertifisering som gjør at trykksaker kan følges gjennom hele prosessen fra skogen til forbrukeren.

Ta kontakt så skreddersyr vi merket for din trykksak