Kvalitetsstyring

Profiler 

Viktigheten med å bruke profiler er for å oppnå best mulig trykkresultat på papiret kunden har valgt. Den starter hos bildebehandler og følger prosessen helt til ferdig trykksak.

Fargestyring

Alle trykkmaskinene på Ålgård Offset AS har montert in-line fargestyring (AVT-Advanced Vision Technology) for optimal fargebalanse gjennom hele opplaget. AVT bruker et, in-line spektrofotometer for å samle fargemålinger på papirbanen, som samsvarer med ISO 13655 sine standardmetoder.

Produksjonsstyring

For å nå våre visjoner om å være det mest effektive og lønnsomme trykkeriet i Skandinavia, trenger vi nøyaktige data for å overvåke hvert minutt i produksjonen vår. For å oppnå dette har vi valgt å investere i EFI sitt Auto Count 4D som er neste generasjons plattform i produksjonsstyring. Det gir oss mulighet til å automatisk samle nøyaktige og oppdaterte produksjonsdata. Dette forbedrer arbeidsflyten betraktelig.