Vi tar miljøhensyn i alt vi gjør

Vårt trykkeri er svanemerket og vi er med i Grønt Punkt Norge.
Våre rutiner og arbeidsoperasjoner inkluderer alltid miljøhensyn.


Grønt Punkt Norge AS (GPN) drifter returordninger for emballasje slik at dette går til gjenvinning og nye podukter. Som godkjent medlemsbedrift forplikter vi oss til å følge de retningslinjene som er lagt opp med hensyn til behandling av restavfall. Vi vet at all brukt emballasje og avkapp fra vår trykkerivirksomhet går til gjenvinning og ny produksjon. Les mer på www.grontpunkt.no

Grønt Punkt

 

Som Svanemerket bedrift innfrir vi en rekke miljømessige forpliktelser. Det innebærer bl.a. at vi kun anvender papir fra bærekraftig skogbruk, godkjente trykkfarger og rensemidler og at eventuelle underleverandører oppfyller våre miljøkrav. Les mer på: www.svanemerket.no

Svanemerket

 

 

 

Som kunde hos Ålgård Offset kan du bruke merket Trykt i Norge for å vise at trykksaken dine er kortreist og produsert på en miljømesig skånsom måte. Trykt i Norge er utviklet av Norsk Industri – Grafisk Bransjeforening, og kan kun brukes av deres medlemmer.

Trykt i Norge