Ålgård Offset As ble etablert i 1980.

Den gang lurte bransjefolk på hva en ung mann ønsket å oppnå ved å etablere et lite trykkeri «langt ute på landet». Nå vet de det.

Gjennom årene har produksjonen endret seg kraftig. Fra 1-farge trykking med enkel plate innspenning til trykking av 3-dimensjonale motiv på plast. Videre har teknologien beveget seg over på rotasjon.
Den første som kom i hus var Zircon 8-sider der det meste var manuelt. I 1997 ble den byttet ut i en Komori System 20, dette også en 8-sider rotasjon (smalbane). I 2001 kom det en Komori L-28 ark maskin i 52 x 72 cm. 2002 tok vi det store steget og investerte i en Komori System 38, som er en 16-sider rotasjon med diverse tilbehør.

Våren 2009 ble Komori System 20 byttet ut med en System 38-3. En 16-siders rotasjonspresse som verden ikke har sett maken til. Hverken i effektivitet eller hastighet.
Høsten 2009 ble det også installert en Steinman 104 Uv-lakkmaskin.

Ålgård Offset har også en egen førtrykk avdeling der de første fotosettere var i bruk. Først på papir, deretter på film. I slutten av 1990-årene skjedde de en revolusjon på område og det meste gikk over til digitalt. Machintosh ble ble satt inn som produksjonsmaskiner og Computer to plate (ctp) ble installert for å belyse trykkplatene. Den siste våren 2009 sammen med den nye rotasjonen. Kapasiteten på plater måtte mer en fordobles.

Vi har også en egen ferdiggjøringsavdeling som startet med en falsemaskin og en stiftemaskin, den har gradvis økt i takt med utvidelsen av trykkmaskinene. I dag har vi landet mest fleksible ferdiggjøring – siste investeringen er en Kolbus limbinder med høy kapasitet.